torsdag 2. juli 2009

Når regjeringspartiet knuser urfolksopposisjonen

Leste i avisa Nordlys den 29.06.09 at Det Norske Arbeiderparti skal "knuse" urfolksopposisjonen og NSR i sametingsvalg ved bruk av det enorme partiapparatet de har - og ikke minst de mange partimillionene de sitter med. Statssekretær Raimo Valle og parlamentarisk leder for AP på Sametinget Willy Ørnebakk er i alle fall klar i sin sak.

Det fremmes stadig påstander fra same AP og andre konkurrenters side om at NSR ikke gjør noe, at det vi holder på er så "fjernt". Dette er beviselig feilinformasjon. Norske Samers Riksforbund (NSR) har for eksempel etablert samiske barnehager på dugnadshånd siden den aller første samiske barnehagen ble startet opp i Tana av vår sameforening i 1979. Jeg våger påstanden at det ikke ville vært mange samiske barnehager i dette landet om det ikke var for den dugnadsviljen som NSRs tillitsvalgte har stått for sammen med engasjerte samiske foreldre gjennom tiden. Vi har gjennom sameforeningene og studieorganisasjonen SOL i over 40 år gitt og vi gir fortsatt uttallige språkkurs, koftekurs, luhkkakurs, duodjikurs, skallekurs og sjalfrynsingskurs. Vi har holdt og holder fortsatt 6. februarfeiringer landet omkring. Vi har kjempet frem rettighetsbestemmelser i opplæringsloven om rett til opplæring i og på samisk, fått endret barnehagelovgivningen og mye mer. Samiske festivaler ja - det stemmer - vi har etablert svært mange av dem også!

Veldig mange av de ildsjelene som er organisert og arbeider i NSR tar et ansvar for byggingen av de samiske samfunnene gjennom aktiv deltakelse, kulturelt entreprenørskap og som pådriver for større samfunnsendringer for å sikre samisk livsgrunnlag. At vi har vyer for same- og urfolkspolitikken som strekker seg lengre enn nesetippen er ikke negativt. Man må ha visjoner og ideer hvis man skal oppnå noe.

Det hadde derfor vært befriende å slippe å høre den sedvanlige feilinformasjonen om at NSR ikke er i kontakt med folket i løpet av valgkampen, en påstand som konkurrenter elsker å fremme selv om det rett og slett ikke stemmer. Dessverre ser vi at valgstrategien tydeligvis er den kjedelige samme gamle feilinformasjonen. Når sentralmakta i form av herrene Ørnebakk og Valle skryter av at de som representanter for regjeringspartiet i Norge skal "knuse" urfolksopposisjonen - gir det ikke akkurat positive assosiasjoner. NSR skal ikke bli "knust" av det norske regjeringspartiet i valgkamp, og heller ikke av andre norske partier med stort apparat og mye penger i ryggen.

Hva skal vi med et urfolksparlament hvis ikke samene selv organiserer seg og går til valg til parlamentet? Når de store norske partiene med alle sine ressurser har rykket inn på Sametinget - så vil det være veldig vanskelig å skille Sametinget fra et hvilket som helst norsk politisk organ. Jeg syns at det er skremmende å registrere hvor ofte de diametralt ulike syn på samepolitikken innad i de norske partiene kommer til uttrykk, hvor den samiske delen mener ett - mens sentralleddet og de andre lokallagene mener noe ganske annet. Vi har sett det i forhold til same AP om "selvbestemmelse", i minerallovsaken og i flere andre viktige saker. Om Sametinget fortsatt skal ha nødvendig legitimitet og gjennomslagskraft som urfolksparlament for fremtiden trenger vi alle at det er vitale og sterke samiske organisasjoner og partier som stiller til sametingsvalg, og at disse alternativer er representert på Sametinget.

Valget skal heldigvis avgjøres av de samiske velgerne. Jeg tror fullt og helt at velgerne gjennomskuer feilinformasjon som spres på denne måten. Vi har vår fulle og hele oppmerksomhet rettet mot sametingsvalget, og vi har all vår innsats rettet mot samisk samfunnsbygging og same- og urfolkspolitikken forøvrig. At NSR har stor gjennomføringsevne - har vi vist gjennom 40 år som selvstendig samisk hovedorganisasjon og ikke minst gjennom 17 år i posisjon på Sametinget. Akkurat det skal vi også fortsatt vise fremover.

Stem derfor NSR til sametingsvalget!

1 kommentar:

Husk nettiketten:) Så bra at du er engasjert og vil kommentere. Velkommen!