onsdag 24. juni 2009

Bruk stemmeretten din! Skriv deg i manntallet!

Er du skrevet inn i Sametingets valgmanntall?

Det er overraskende mange samer som ikke er innskrevet i valgmanntallet. Om man skriver seg inn før den 30. juni, så kan man også stemme ved dette sametingsvalget. Noen sier man bør postlegge innskrivingskjemaet allerede den 29. så Sametinget har det i hende til den 30. som er fristen hvis du skal stemme ved dette valget. Du kan selvsagt registrere deg i valgmanntallet også etter denne fristen, men du får ikke stemme ved dette valget mandag den 14.september 2009.

Jeg håper virkelig at folk vil skrive seg i manntallet og at alle opplever det som meningsfylt og viktig å ta i bruk stemmeretten sin - ikke minst i forhold til sametingsvalget. Vi vet at det ikke alle i verden som har denne grunnleggende demokratiske friheten til å velge politikerne sine på rettferdig vis. Akkurat nå følger verden utviklingen Iran hvor folk kjemper for demokratiet. Det er derfor vi burde bruke stemmeretten vår med stor glede på valgdagen og dermed bidra til at valget er mest mulig representativt og demokratisk ved at det faktisk er folket selv som velger sine fremste tillitspersoner.

Politikere må selvsagt også gjøre sitt for å sikre at det oppleves viktig å stemme ved sametingsvalget, og ikke minst at valget betyr noe! Det handler om gode og aktuelle debatter, være ærlige og ikke minst ved at vi viser oss tillit verdig.

Kriteriene for å skrive seg inn i manntallet har ofte vært gjenstand for debatt, og er det fortsatt. Jeg skal ikke utdype debatten her, bare si at det er et tema som engasjerer.

De som kan skrive seg inn i Sametingets valgmanntall jfr. sameloven §2-6 er:

Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten:

a) har samisk som hjemmespråk, eller
b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller
c) er barn av person som står eller har stått i manntallet

kan kreve seg innført i valgmanntallet.


Skriv ut manntallsskjema du også og send det inn med en gang!

1 kommentar:

Husk nettiketten:) Så bra at du er engasjert og vil kommentere. Velkommen!