mandag 29. juni 2009

Samisk skolekrise?

Det har vært en stor debatt over lengere tid om samiske læremidler. Debatten startet når samiske lærere etterlyste oppdaterte samiske læremidler tilpasset skolereformen kunnskapsløftet. Sametinget overtok forvaltningsansvar for læremiddelproduksjonen for 8-9 år siden. En evalueringsrapport om samisk læremidler som NSRs sametingsråd under ledelse av Keskitalo bestilte viste videre at det eksisterte opptil flere problemer med både selve læremiddelproduksjonen (som gikk tregt) og ikke minst distribusjonen av læremidler til brukerne (læremidlene ble ikke solgt).

Skoleeier - det vil si kommunene - hadde altså bare i varierende grad kjøpt inn læremidlene som fantes - og det førte blant annet til at forlag satt med masse gamle læremidler på lager. Resultatet ble at Sametinget under ledelse av AP da kom med den grovt overpromoterte "løsningen" på disse utfordringene med ordspillet "gratis læremidler". Til orientering er læremidler i den norske grunnskolen allerede gratis for brukerne fra før, så det APs sametingsråd egentlig mente var at løsningen måtte være å kjøpe opp alle lagre av gamle læremidler og distribuere det til kommunene. Resultatet av denne politikken er at man nå bruker sårt tiltrengte ressurser som burde gått til utvikling av oppdatert læremiddelmateriale, gjerne digitale læremidler for ungene i skolen - til storinnkjøp av gammelt materiale.

Det mest frustrerende med dette er at det er "de verste" kommunene som får full uttelling for denne politikken fra Sametingets side. De som med viten og vilje har unnlatt å kjøpe inn læremidler får nå "belønning" for at de ikke har tatt fullt skoleeieransvar for de samiske ungene. Signalet av denne politikken må være - det er bare å drive det langt nok, så vil Sametinget ta all skyld i offentligheten og ikke minst den økonomiske støyten for den ansvarsløsheten man driver på ungenes bekostning i kommunal regi. Det passer kanskje AP sametingsrådet godt å subsidiere/belønne AP - kommunene som ikke vil ta skoleeieransvaret for samiske unger - hva vet vel jeg.

Den samiske skole står med enorme utfordringer fremover. Vi mangler kvalifiserte lærere, det mangler vikarer, vi har utfordringene med de høyst ulike språknivåene i skolen, mangel på personell og ressurser til skoleutviklingsarbeid og kvalitetsproblemer. Allmenne utfordringer som mobbing, manglende budsjetter, dårlige skolebygg og nedlegging av samiske bygdeskoler og andre tema skal jeg ikke nevne en gang. Vi vet at det er gjort doktorgradsarbeid som viser at leseforståelsen hos barn i den samiske skolen er et område som må prioriteres høyt fremover.

DET er dessverre ikke sametingsrådet særlig opptatt av der de fortsatt er fullt opptatt med å overselge det politiske "gjennombruddet" med å spre gamle skolebøker til ungene våre og ikke minst belønne udugelige partikamerater som ikke bryr seg om skoleeieransvaret for samiske barn. Sametingsråd Jørn Are Gaski og parlamentarisk leder Willy Ørnebakk skryter hemmningsløst enda en gang over at de endelig får distribuert gamle læremidler til ungene våre. Tusen takk får man si. Det jeg gjerne skulle visst var hva de skal gjøre for å sikre at den samiske skolen er like god som den norske skolen? Hvordan får de forpliktet egne partikamerater til å ta sitt ansvar?

Jeg tror ikke samiske foreldre er så veldig annerledes enn andre foreldre. De vil ha det aller beste skoletilbudet for sine barn. Om man så mye som aner at ungene vil kunne bli "skoletapere" så skygger man banen. Den samiske skolen med de stadig tilbakevendende elendighetsbeskrivelsene og den påfølgende ansvarspulverisering som skoleeiere, Kunnskapsdepartementet og Sametinget på vellykket vis bedriver vil ikke virke rekrutterende for den samiske skolen.

Vi kan stå ovenfor en samisk skolekrise - og da vil gamle læremidler være en av flere spikre i kista.

3 kommentarer:

 1. Har ikke sensurert kommentarer enda, heldigvis, men skulle bare sjekke om kommentarfunksjonen virket. Skulle deretter slette denne - men det ser da mistenkelig ut slik det nå står.... Så forklaringskommentar under her:)

  SvarSlett
 2. Synd vi må kvittere med anonym for å få kommentaren inn.

  Mvh Svein Daniel

  SvarSlett
 3. Jeg skal sjekke det også... Jeg er nokså ny med blogging, så derfor må jeg undersøke hvordan man kan kommentere.. Har i allefall ikke tenkt at alle skal måtte være anonyme:)

  SvarSlett

Husk nettiketten:) Så bra at du er engasjert og vil kommentere. Velkommen!