tirsdag 4. august 2009

Fire år fremover

Det er mange som ønsker seg inn på Sametinget og Stortinget, og når sommerferien nå er over kommer vi aspirerende kandidater til å kappes om å fortelle hvor mye bra vi skal utrette når vi kommer inn. Til den oppvakte velger er derfor min advarsel: vær på vakt mot valgløftene:)

Politikk er et mangfoldig arbeid - og en fellesnevner er at det tar lang tid - ofte veldig lang tid - med større endringsprosesser. Kanskje er det overivrige politikere med ambisjoner ut over det realistiske, eller bare generell valgkamptåke som gjør at vi hvert valg får servert en rekke valgløfter som skal avhjelpe problemer vi alle har hørt om før? Ja - vi kan faktisk ha hørt VELDIG mye om problemet før. Da bør man jo spørre seg om hvorfor ingen kloke hoder har villet gjøre noe med problemstillingen tidligere?

Oftest er det mange hindringer å forsere på veien fra et valgløfte til endring i praksis: saken skal overleve interne partipolitiske diskusjoner, man må ha det i det sentrale valgprogrammet, det skal forhandles med andre politiske grupperinger, man skal sikre penger og ressurser til saken og så skal det da sist men ikke minst innføres. I denne kverna drukner mangt et ektefølt valgløfte fortere enn du kan si "stemmefiske". Da er det ikke så merkelig at velgere går lei og at politikerforakten brer om seg.

I år er alle NSR-kandidatene på YouTube! Det vil si alle førstekandidatene unntatt jeg.... Grunnen til mitt fravær er at disse filmene ble laget da jeg var helt i slutten av svangerskapet med min yngste sønn som kom til verden for tre uker siden. Jeg skulle så gjerne deltatt og laget en god YouTube film jeg også. Fillmene ble kritisert av en medierådgiver - fordi de i liten grad appellerte til humor eller følelser (vi ER faktisk ikke stand-up komikere - ikke frivillig i alle fall - og vi ER heller ikke dramaskuespillere - ikke frivillig det heller i fall - selv om politikken kan ha innslag av både komikk og dramatikk)...Øvelsen med å lage filmene er i alle fall viktig for våre samepolitikere: si hva du skal gjøre på Sametinget på 30 sek. Politikere har vel jevnt over bare 30 sek på seg til å overbevise i dagens informasjonssamfunn, så det burde vi greie.

Jeg har tenkt mye på hva jeg skal "love" velgerne i Nordre krets for de neste fire årene. Jeg skal love velgerne full innsatsvilje, aktiv dialog med folk i kretsen samt tydelig tilstedeværelse som sametingspolitiker. Det kan jeg klare å innfri, fordi det handler om min egen vilje til å utgjøre en forskjell gjennom politikergjerningen.

NSR lista i Nordre krets har laget ni punkter som vi blant annet vil arbeide med på Sametinget:

1. Samisk språk skal leve og styrkes. NSR vil styrke samiskopplæringen i skolene.
2. Våre barn må få et tilpasset tilbud som andre barn. NSR vil arbeide for full dekning for samiske barnehager i kretsen.
3. NSR vil at det skal satses mer på kulturformidling og samisk innhold i kulturskole og SFO.
4. Vi ønsker et bedre beslutningsgrunnlag. NSR vil at 420 Kw kraftlinja mellom Balsfjord og Hammerfest må tilpasses omgivelsene som det største sammenhengende naturinngrepet i moderne tid.
5. Vi satser på en levekraftig sjøsamisk fremtid. NSR vil at kystfiskeutvalgets forslag skal bli realitet.
6. Fiskerne må ha et levebrød. NSR vil derfor redusere bestanden av steinkobbe og havert.
7. Vi vil legge til rette for nye samiske næringer. NSR vil derfor ha et samisk innovasjonsfond for næringsinnovasjon.
8. Vi må kjenne våre røtter. NSR vil at den samiske historien dokumenteres og formidles.
9. Hvorfor skal vi stå utenfor? NSR vil ha Alta inn i forvaltningsområdet for samisk språk!

Vil du bli enda bedre kjent med NSRs politikk - så finner du vårt valgprogram her. Og du finner 40 års resolusjoner fra NSRs landsmøter her. Vi har virkeliggjort svært mye av det samer har ønsket å endre på i samfunnet. Vi er klar for å fortsette arbeidet til det beste for det samiske samfunnet og det samiske folket. Da trenger vi fortsatt tillit og oppslutning fra velgerne.

Stem NSR til sametingsvalget!

1 kommentar:

  1. Samisk språk og utvikling av samiske næringer er meget viktig for samisk samfunnsutvikling, stå på Silje!

    SvarSlett

Husk nettiketten:) Så bra at du er engasjert og vil kommentere. Velkommen!