onsdag 30. september 2009

Sametingsrepresentant

Jeg er svært glad og stolt for at jeg har fått tillit til å arbeide politisk på Sametinget fra velgerne. Jeg gleder meg både til politisk arbeid på Sametinget og til å lære mye mer om Sametingets arbeidsområder kommende periode.

Blant 55 listekandidater og totalt 634 kandidater til 39 tilgjengelige plasser, så fikk vår liste inn en representant på Sametinget fra Nordre krets og NSR fikk totalt inn 13 representanter. I denne kretsen stilte det hele ni lister i konkurranse om seks plasser, så det var i utgangspunktet klart at ikke alle ni listene ville få inn kandidater på Sametinget.

I NSRs nye sametingsgruppe for perioden 2009-2013 er det mange flinke folk - og det blir spennende å arbeide sammen med dem fremover. Jeg ser også frem til å både samarbeide med og - når det blir nødvendig - å utfordre sametingsrepresentantene fra andre lister. Den eneste måten å takke fullgodt for velgernes tillit - er jo gjennom å jobbe intensivt politisk gjennom de neste fire årene.

Til tross for ny valgordning så tok det sin tid å finne ut hvem som ble valgt til Sametinget likevel. Vi fikk jo en ganske omtrentlig oversikt tidlig, men det er så små marginer i sametingsvalget at ti stemmer her og åtte stemmer der kan ha mye å si.

Opptellingen er en ting, men den saken om FrPs listekandidaten i Østre valgkrets som har meldt seg inn i samemanntallet uten at hun fyller vilkårene, er virkelig et varsel om at man må se nærmere på dette. Systemet er basert på tillit, og når denne tilliten brytes, så er det nokså åpenbart for meg at det må reageres, ellers vil en praksis befeste seg som vil undergrave hele dagens ordning med sametingsvalg.

For å ikke bli "paranoaidi" som en venninne av meg pleier å si, så kan vi jo "trøste oss" med at det har vært valgrot i Rogaland også i forbindelse med stortingsvalget. Jeg er likevel enig med lederen i den samiske avisen Ávvir fra mandag 21.09.09 om at rot i forbindelse med valget kan føre til nedsatt tiltro til at valgordningen fungerer riktig. Det er vi ikke tjent med, og derfor borger det for en større gjennomgang av hva som skjedde omkring dette valget.

Ett er sikkert: både NSR og AP gikk endel tilbake i dette valget. Det er selvsagt skuffende for oss - og da selvsagt særlig vår egen tilbakegang. Nykommere som Árja og FrP hadde fremgang både på de etablerte samepolitiske listenes bekostning og gjennom at de mobiliserte nye velgergrupper. I Nordre krets fikk vår liste åtte færre stemmer enn sist, og det tiltross for at valgkretsen er utvidet. Jeg trodde at vi kunne klare å få inn en, og håpet at vi kunne få inn to. Vi kan ikke si oss fornøyde med dette resultatet lokalt, og heller ikke det at vi tydelig hadde tilbakegang sett helhetlig.

Vi skal evaluere valgresultatet om ikke lenge. Jeg blir veldig glad for evt. tilbakemeldinger og derfor ønsker jeg å oppfordre dere til å skrive dine kommentarer om valgkampen i kommentarene på bloggen min. Om du ikke vil skrive i her i denne bloggen - kan du selvsagt også sende mail til siljekarine@gmail.com eller nsr@nsr.no.

Vi i NSR må selvsagt brette opp ermene og jobbe hardt for å vise oss tillit verdig. Jeg er klar for innsats i alle fall:)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Husk nettiketten:) Så bra at du er engasjert og vil kommentere. Velkommen!