onsdag 7. oktober 2009

Fiskerirettighetene må anerkjennes

Jeg satt i Vázaš utenfor bensinstasjonen da jeg fikk høre at avgåtte fiskeriminister Helga Pedersen i overført betydning hadde kastet kystfiskeutvalgets forslag i søpla og uttalt at hun mener at det ikke finnes sjøsamiske fiskerettigheter. Vel- for å være presis - så sier hun jfr. artikkelen "særskilte" rettigheter, ikke sjøsamiske fiskerettigheter.

Der i bilen utenfor bensinstasjonen ble jeg regelrett stum av skam. Inne i meg herjet følelsen av generasjoner med sjøsamisk avmakt. Det er et øyeblikk jeg kommer til å huske lenge.

Arbeidet for å sikre rettsvern for de samiske fiskerirettighetene har vært sentralt i NSRs arbeid siden oppstarten. At en sjøsamisk fiskeriminister skulle være den som parkerte forslagene fra et enstemmig ekspertutvalg er intet mindre enn oppsiktsvekkende, og det svir ekstra. Jeg og mange flere enn meg hadde store forventninger til at Helga Pedersen var den som kunne greie å lose forslagene til kystfiskeutvalget gjennom politisk. At det var grunnen til at hun fortsatte i kyst- og fiskeridepartementet - til tross for at hovedstadsmediene skrek om at hun burde bytte til ett "viktigere" (les: mer synlig) departement. Jeg tenkte at hennes politiske arbeid i denne saken ville kunne skape grunnlag for den sjøsamiske fremtiden. Kanskje trøstet jeg meg med at det var for å sikre sjøsamiske fiskerettigheter hun blant annet tok drittjobben med å torpedere minerallovsaken med tanke på den samiske dimensjonen.

Jeg vet at Helga Pedersen, avgått fiskeriminister og sjøsamekvinne som selv har frontet budskapet om lys i husan, ikke bestemmer alene i denne verden. Hun har hatt mye makt som fiskeriminister og har selvsagt fortsatt mye makt som nestleder i AP og parlamentarisk leder. Likevel har selv hun ikke mer makt enn at hun har strandet på 3000 ekstra tonn kvote, og ett forslag om "tillegg i havressursloven". Dette er APs fiskeri- og samepolitikk - la ingen narre deg til å tro noe annet. Det er nemlig "felleskapet" i AP som beslutter politikken, men det symbolske i at det er en sjøsamekvinne selv som deler ut dette knallharde svingslaget mot sjøsamene gir jo en ekstradimensjon over det hele.

Sametingspresident Egil Olli sier at "vi ikke kan leve med denne uretten" - men det er jo hans eget parti som står i bresjen for uretten?! Hvordan kan han selv da betale medlemskontingent til AP hvis han har så store problemer med dette? Jeg forstår ikke det, denne måten å prate med to tunger på: en fra sentral AP, noe helt annet fra same-AP. Det spiller uansett ingen rolle i den store sammenhengen, for Egil Olli hadde jo samme strategien med mineralloven. Vi så dessverre hvordan den saken endte.

Så fikk jeg sett NRK-brennpunktdokumentaren "Kastet på land". Jeg kjente samme ydmykelse og skam over måten den sjøsamiske fiskeren Jon og kona ble behandlet på Innovasjon Norge kontoret. Reidar Nilsen i Norges Fiskarlag blir på sett og vis skurken i dokumentaren, blant annet siden hans arrogante uttalelser er nedlatende og utrolig provoserende. Likevel er det viktig å fokusere på at det i bunn og grunn er politikken som stinker. Fiskarlaget har ikke vært en aktør for kyst- og fjordfiskerne uansett. I alle fall ikke for sjøsamiske kyst- og fjordfiskere.

Kjøpe kvote for å fiske det som er vår rettighet. Tapet av kvoter og den kollektive utestengelsen av sjøsamene fra de tradisjonelle fiskeriene er et overgrep som savner likestykke. Jeg blir rett og slett rasende av det!

Vi tar selvsagt imot de 3000 ekstra tonn med kvote som avlat, selv om det er snakk om en dråpe i havet i den store sammenhengen. Det skulle ellers bare mangle at vi fikk tilbake noe av det som hører oss til i utgangspunktet. Overføring av mer kvote har nemlig også NSR bedt om ved hver eneste korsvei. Beklageligvis er denne kvotepolitikken alt annet enn varige løsninger for å sikre sjøsamisk kultur for fremtiden. Løsningene man lander på må nemlig være stabile i forhold til neste fiskeriminister og neste regjering om det skal monne. Da er rettighetsfesting i en egen lov den beste løsningen etter mitt syn.

At sjøsamiske fiskerirettigheter eksisterer kan ikke Helga Pedersen eller Arbeiderpartiet vedta seg bort fra.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Husk nettiketten:) Så bra at du er engasjert og vil kommentere. Velkommen!