søndag 18. oktober 2009

Opposisjonstilværelse

Vi har denne uken konstituert Sametinget, og Egil Olli ble valgt som president med støtte fra AP, Árja, Nordkalottfolket, ÅSG og Samer Bosatt i Sør. NSR er dermed den største opposisjonsgrupperingen - og det blir spennende og krevende arbeid.

Opposisjonspolitiker - jeg smaker på ordet. Det gir meg assosiasjoner til både kamp og til årvåkenhet. Når man googler ordet finner man treff på lenker hvor det fremgår at det ikke er bare enkelt å være opposisjonspolitiker rundt i verden. Arrestert og forfulgt er en skjebne mange opposisjonelle løper i stater og områder som vi ikke kan sammenligne oss med. I vår rolige del av verden er opposisjonsrollen helt annerledes og vi arbeider under andre kår. Likevel tjener lenkene nevnt ovenfor som en fin påminnelse til oss selv at frihet og trygghet er goder man ikke kan ta for gitt. Demokratiet vårt er avhengig av en god og aktiv opposisjon. Vi kan nok sikkert både være irriterende og påståelige som opposisjonspolitikere, men det er et utvilsomt at vi har frihet i vår opposisjonsrolle. Det er en stor ære å få være opposisjonspolitiker, og vi skal legge vår innsats i å være de aller beste opposisjonspolitikerne Sápmi har sett. Håper jeg:)

Den nye sametingsgruppa til NSR består som jeg tidligere har nevnt av flinke og erfarne folk. Vi som er nye, er ikke så nye likevel. Alle har hatt roller som gir stor erfaring før vi nå er valgt inn som sametingspolitikere. Ett eksempel er politisk nestleder i NSR Trond Are Anti som til daglig er rektor på Tana sameskole. Ett annet eksempel er Rolf Johansen, som har en tyveårig politisk karriere i ryggen, og ikke minst har han vært vararepresentant til Sametinget tidligere. Mathis Nilsen Eira er en erfaren reindriftsutøver. Han er sindig og klok, lar seg ikke stresse opp av ubetydeligheter.

Jeg ble valgt inn i kontrollkomiteen og ble valgt som leder for oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomiteen. Det er arbeid jeg ser frem til. Jeg hadde ønsket meg oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomiteen fordi det er saker som har stor betydning for det enkelte mennesket. Vi har mange viktige saker å arbeide med fremover. Jeg vil forsøke å gjøre mitt beste som komiteleder, slik at både posisjon og opposisjon får ta del i arbeidet med sakene, og jeg vil selvsagt arbeide for at Sametingets plenum kan fatte vedtak på et godt utredet grunnlag.

Jeg gleder meg derfor fortsatt til innsats på Sametinget. Vårt forslag til tiltredelseserklæring var helt og holdent bygget på NSR politikk, og den var veldig bra etter mitt syn. Den var mer spisset og langt tydeligere enn andre tiltredelseserklæringer jeg har sett.

Leste i lederen i avisa Ságat at det visstnok nå hersker store spørsmål om NSRs videre fremtid. Syns avisa virker overmåte ivrig etter gravølet selv om rundt 25% av velgerne faktisk har gitt sin stemme til oss. NSR og NSR/SáB er den nest største gruppa på Sametinget! Jeg tror absolutt ikke at vår tid er over på grunn av at vi sitter i opposisjon i en periode på Sametinget. Vi har stått på i førti år, i både motgang og medgang. NSR har fått sin porsjon med utskjelling i både media og allmennheten gjennom tidene - og vi får fortsatt passet påskrevet. Likevel arbeider vi videre - fremmer våre saker og kjemper for det vi tror på.

Derfor er jeg trygg på at dere skal få høre mye bra og konstruktivt fra oss den kommende perioden på Sametinget. Det skulle bare mangle!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Husk nettiketten:) Så bra at du er engasjert og vil kommentere. Velkommen!