torsdag 3. mars 2011

Etnisk og demokratisk forvirring

Sist jeg hørte fra dem fremhevet de hvor redde folk var for at sameaktivister skulle fyre på hyttene deres, og dette førte til at folk ikke turte å være medlemmer i Etnisk og demokratisk likeverd. Jeg må si at det var vanskelig å tro at denne redselen skulle være så veldig utbredt, blant annet fordi jeg ikke har hørt om ett eneste tilfelle av "aksjons-ildpåsettelse av hytter".

Nå har organisasjonen tydeligvis videreutviklet konseptet og redselsvisjonen noe videre til at samene planlegger en etnisk rensing av nordmenn. Det er også et konsept som man skal ha rimelig mye fantasi for å få til å stemme overens med virkeligheten, sett fra mitt ståsted.

Jeg har ingen ønsker om å bagatellisere andres redsel, den kan være reell nok for de som plages av frykt. Likevel får jeg liksom følelsen av at ingenting stemmer når jeg forsøker å forstå dette fenomenet. Det som slår meg etter en stund med vantro hoderysting er at det er trist at det tydeligvis er noen som har en så grunnleggende skepsis til "de andre" at det omsettes i redsel for noe forferdelig som man bare kan tenke seg i den villeste fantasi. Det er bare å konstatere at det fortsatt er en lang vei å gå.

Det er sånn at mange samer har forståelse av og innsikt i norsk kultur. Mange opplever seg som både samisk og norsk av opprinnelse. Vi jubler sammen med resten av Norge når vi tar VM-gull. Ekstra stas er det om noen av våre har vært med på laget. Når jeg leser om EDL så tenker jeg at det tydelig ikke er særlig til kunnskap eller følelse av tilhørighet med det samiske der i gården. Kunnskap om og tilhørighet til "nabokulturen" er ikke unaturlig etter sameksistens over lang tid. Det er jo et eksempel godt som noe at behovet for kunnskap om samiske forhold er stort i blant den norske befolkningen også. Om ikke annet fordi det vil virke sterkt fryktdempende. Registrerer også at FRPs stortingsrepresentant tar EDL påstandene videre - og det er etter mitt syn oppsiktsvekkende. Her har tydelig FRPs gruppeleder på Sametinget et enorm jobb å gjøre i egne rekker.

Mange ganger så er det også spesielt å merke seg hvor enormt solidariske samme folk kan være i forhold til urfolk andre steder i verden, det være seg sympati opparbeidet gjennom massiv lesning av Sølvpilen i oppveksten eller utslag av den typisk norske hjelpeviljen som årlig kommer til uttrykk i form av innsamlingsaksjoner eller lignende. Samene - de er jo ikke "ordentlige" urfolk, ikke som indianerne eller som inuittene eller andre. Den manglende anerkjennelsen av samene som ett folk med egen kultur er etter mitt syn en videreføring av fornorskingen på mange vis. Usynliggjøring skal fungere slik at sameproblemet forsvinner - fordi vi er "jo alle like".

Slik er likeverdstanken mistolket og fungerer som undertrykking ved at likhetstanken brukes for å rettferdiggjøre kultur-og språkutryddelse.

Samepolitisk sett må vi derfor ta tilbake likeverdsbegrepet og sette samepolitikken inn i denne rammen. Likeverd handler ikke om å utslette forskjeller, det handler om å tilrettelegge for ulike forutsetninger.

1 kommentar:

  1. Silje, Joseph Goebbels, nazistenes propagandaminister, sa en gang at om propagandaen inneholder bare 10% sannhet, så blir propagandaen en sannhet til slutt og folk tror på den. Retorikken var det inge feil på, men av redsel for represalier, så våget man ikke å ha innvendinger mot nazistenes propaganda - og tilslutt trodde tyskerne på det. Er det noe lignende EDL forsøker seg på?

    SvarSlett

Husk nettiketten:) Så bra at du er engasjert og vil kommentere. Velkommen!