søndag 13. mars 2011

Holocaust fornektelser og eksklusjon

Sametingsrepresentant Anders Mathisen har virkelig fått sine 15 minutter med oppmerksomhet etter at han skrev på sin Facebook side at holocaust ikke fant sted. Disse uttalelsene er kunnskapsløse, dypt respektløse og krenkende. Mathisens eget parti, AP, rykket snarlig ut med dementi - og varslet at Mathisen ikke var medlem, at han ikke kunne bli medlem og ikke minst at AP tar fullstendig avstand fra Mathisens uttalelser. Det var effektiv reaksjon fra partiets side.

Det er bare dager siden sameminister Rigmor Aasrud tok avstand fra samehets etter oppfordring fra sametingspresident Egil Olli. Det har vært mye debatt om samiske saker i det siste, godt hjulpet av EDL og FRP, blant annet med påstander om at samisk statsdannelse er en masterplan for samiske politikere. Sameflagget er problemet sier FrPs Per Willy Amundsen forklarende for de som måtte lure, mens hans partikollega Jan Henrik Fredriksen viser til at sametingspresident Egil Olli har vist frem et kart som beviser at planen er samisk verdensherredømme.

Jeg får si det sånn at dumskapen antakeligvis er jevnt fordelt i denne verden, den finner du uttrykk for hos alle grupper, det være seg samer eller nordmenn.

Jeg har kjent Anders fra han var bitteliten gutt, og når jeg traff han på Sametinget for noen måneder siden var det år siden jeg hadde sett ham sist. Vi snakket om forskjellige saker, jeg tenkte at det var spennende at han tok opp tråden etter hans mor Magnhild Mathisen som har vært veteran på Sametinget for AP over mange år.

Så til hans holocaust-fornektelse. Holocaust har funnet sted. Det er en sak som alle må være klar over, for det er av Europas svarteste historiske faktum. Davidsstjerna, forfølgelsene og skrekken i konsentrasjonsleirene er et traume som vi alle må ta med oss videre og huske for fremtiden. Jeg tar derfor sterk avstand fra hans konklusjoner på alle vis. Jeg anbefaler Anders å ta ut sin historieinteresse gjennom å ta seg minst en årsenhet i historie ved et universitet, men viktigst av alt - at han tar ex.phil for å lære mer om kildekritikk og etikk. Ikke det at det nødvendigvis hjelper så mye, man kan selvsagt være forutinntatt og dårlig med både kildekritikk og etikk selv som universitetsstudent. Det er likevel viktig å drøfte disse forestillingene i faglig sammenheng, og jeg tror kanskje Anders ville lært mye om hvorfor man ikke bare kan bruke en hvilken som helst kilde til hva som helst.

Jeg noterer meg i mitt stille sinn at når det gjelder de meget aktive APerne i EDL, så er ikke reaksjonene fra moderpartiet like kontante som ovenfor Anders Mathisen. Det til tross for at organisasjonen sprer om seg med usanne og fryktskapende påstander om samestaten og ikke minst muligheten for etnisk rensing av nordmenn.

Det syns jeg er veldig rart, men det viser vel kanskje det som gikk som ett munnhell i de "gode gamle fornorskingsdagene", nemlig at det er forskjell på folk og finn.

1 kommentar:

  1. Holocaust - som det vanligvis beskrives, er sannsynligvis propaganda. Men,under og etter 2.VK, ble mange sivile Europeere, minst 20 millioner, drept i tyskland og tilstøtende områder. Hovedsakelig, tyskere, polakker og diverse mellom-europeere og slavere. Det var hovedsakelig de allierte, som gjorde de verste ugjerningene mot sivile, hvorav noen selvsagt var europeiske jøder! Men,historien om gasskamre og systematiske massedrap av jøder, er nok propaganda, heldigvis! Tore Skanke

    SvarSlett

Husk nettiketten:) Så bra at du er engasjert og vil kommentere. Velkommen!