søndag 10. april 2011

Kommunevalgkamp og fylkesvalgkamp

Nå er det straks kommune- og fylkesvalg - og det blir spennende.

Jeg stiller på SáB liste i Áltá og til fylkesvalget for samme gruppe i Finnmark. Det virker kanskje rart. Mange vet vel at jeg stiller til sametingsvalg for Norske Samers Riksforbund (NSR), men hvordan kan jeg så stille opp for Samefolkets parti (SáB) i disse andre valgene?

Alle som har prøvd på historiegjenfortelling vet at det ofte er ulike oppfatninger omkring hva som egentlig har skjedd tidligere. Så jeg starter bare med det seneste, nemlig at NSR og SáB hadde en intensjonsavtale før sametingsvalget 2009, og i avtalen står det blant annet:

3. Lokalt listesamarbeid:
- Partene er innstilt på at lokale valgstyrer kan beslutte å stille samarbeidslister til sametingsvalget og evt. i forhold til fylkestingsvalg og stortingsvalg.


I Áltá har vi besluttet at vi ville stille SáB liste til kommunevalget dette året. Vi har forsøkt to ganger tidligere, men dessverre har vi ikke fått inn noen i kommunestyret før. Alle gode ting er tre sies det, og det får vi endelig håpe når det gjelder kommunevalget her. Vi trenger å få inn en stemme i kommunestyret, vi har mange saker og synspunkter som kan være bra for å få frem det mangfoldet som finnes lokalt. Topplassen på lista har tidligere sametingsrepresentant John Harald Skum. Skum leder Álttá sámiid searvi og det lokale SáB laget. Han er en sindig og rolig Alta-mann som jeg tror kan gjøre en kjempejobb i  kommunestyret i Áltá. Selv er jeg nummer to på lista. Det er mildest talt en usikker plass, så vi satser alt på å få inn en representant ved dette valget. Om jeg kommer inn skal jeg imidlertid ta mot vervet med stor innsatsvilje og entusiasme. Det vil tiden vise.

SáB har tidligere vært representert i Finnmark på fylkestinget, for to perioder siden var det to inne på fylkestinget for SáB og denne perioden er det en representant inne. Det var derfor ingen overraskelse at SáB stiller liste til fylkestinget igjen. På toppen av fylkestingslista troner en kjent person, nemlig samepolitisk pioner og tidligere visepresident i Sametinget Ragnhild Lydia Nystad. Det er flott at hun tropper på i politikken igjen, hun som kalles for sametingsbygningens mor. På andre plass har vi ordføreren i Kautokeino Klemet Erland Hætta. Han er en politisk slugger med mye erfaring og positiv holdning. Det blir spennende å se om SáB velgerne fra Kautokeino stemmer med ekstra vekting på Hætta, da kan han nemlig gjøre ett hopp opp på lista etter valget. SáB har nemlig tradisjonelt fått mange stemmer fra Kautokeino ved fylkestingsvalget. Likevel viser oversikten fra forrige valg at Karasjok-stemmene er i flertall. De velger kanskje å kumulere Ragnhild. Det blir uansett en thriller. På tredjeplassen på denne lista stiller også jeg. Det er en usikker plass, men vi får se hva velgerne vil. Jeg skal iallefall gladelig gjøre en jobb på fylkestinget også om jeg får mandat til det.

Vi måtte samle inn underskrifter for å få lov til å stille listene, nærmere 300 i Áltá og 500 på fylkesbasis. Vi ble tatt mot med velvilje hos folk, og det var en positiv opplevelse å samle underskrifter.

Nå er det bare å håpe at fylkesvalgsstyret i Finnmark og kommunevalgstyret i Áltá godkjenner listeforslagene, så er det å legge opp en god valgkamp.

Jeg gleder meg:)