torsdag 28. juli 2011

Frå sekstan til tjuge spinn vi draumar av gull

I ungdommen hviler kraften til å endre både nåtiden og fremtiden. Hans Henrik Holm sa det godt da han sa at "frå sekstan til tjuge spinn vi draumar av gull". Det er en fantastisk ting å diskutere med engasjerte ungdommer. De har gode argumenter, stiller spørsmålstegn ved det bestående og mest av alt har de et flammende engasjement. Man blir inspirert og ikke minst utfordret på en positiv måte av de unge.

Fredag den 22.juli 2011 er en dag som nasjonen Norge vil bruke lang tid på å bearbeide. En ishånd grep hjertet ettersom nyhetene om terrorangrepet tikket inn, både via sosiale medier og i øvrig media ellers. Virkeligheten overgikk enhver skrekkvisjon. Dette angrepet var et angrep på det åpne, frie og tillitsfulle norske demokratiet. Det var ett angrep på oss alle, selv om Arbeiderpartiet ble satt i skuddlinjen.

Ungdommene er vår fremtid og de målbærer håp og tro. Jeg er så heldig at jeg ofte har diskutert med AUF-ungdom og andre engasjerte unge mennesker fra ulike grupperinger. Det er av de beste tingene ved å være politiker. Slike diskusjoner gir ofte helt andre impulser enn de drøftingene man fører med andre representanter for hovedpartiene. På Utøya samles unge sosialister til dugnad for å gjøre samfunnet og verden bedre. De diskuterer og lærer - og engasjeres til videre arbeid.

Ungdomsengasjementet er det aller fineste og beste vi har og det er grufullt at så mange unge ble revet vekk av en bestialsk drapsmann. Tankene går til de nærmeste som har mistet sine kjære, og til de som overlevde marerittet. Det er tunge dager av sorg som venter.

Jeg må rose statsminister Jens Stoltenberg. Det står enorm respekt av måten han har ledet landet midt i denne katastrofen hvor han personlig har hatt så mange direkte berørte. Hans erklæring om at vi skal besvare dette angrepet med mer demokrati og mer åpenhet snakker rett til hjertet. Hans erklæring ønsker vi å være med på å kjempe videre for.

Midt i mørket tenner ungdommene også selv sterke flammer av håp. Kjærlighetsbudskapet som Stine Renate Håheim (AUF) gav uttrykk for berører oss alle: "Om en mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi kan vise sammen."

Det er ord som står i gullskrift for fremtiden. Ordene trøster selv i den verste stund. De bærer bud om fortsatt engasjement og arbeid for en bedre fremtid.

Og budskapet om kjærlighet skal vi alle omfavne. Vi skal fortsette å spinne våre drømmer av gull - og bruke våre visjoner i engasjementet for å skape endringer på demokratisk måte.