fredag 30. september 2011

Utdanningsmelding i komitebehandling

Forrige uke fikk vi presentert sametingsrådets forslag til utdanningsmelding.

Vi har venta lenge på saken i oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomiteen. Endelig en utdanningssak! '

Og det er nok ikke bare vi som har ventet på dette, fordi en av de ting som folk oftest tar kontakt med meg om - er nettopp undervisningstilbudet som barna deres får - eller ikke får.

Mange vet at det er kommunene som har skoleeieransvaret i grunnskolen. Det fører til at det er veldig mange ulike løsninger når det for eksempel gjelder undervisning i faget samisk rundt omkring. En del av utfordringen med å høre til et permanent mindretall, som vi samer gjør, er at man lett blir saldert bort fordi det angår så få. Det er et stort problem, fordi det er snakk om helt grunnleggende rettigheter for vår del: retten til eget språk og undervisning om tema som er viktig for oss.

Riktig mange av våre samepolitikere går på barrikadene for bygdeskolene, men alle som en har hittil måttet knele for det kommunale selvstyret. Og kommunalt selvstyre skal man ikke spøke med her til lands, selv ikke om det skulle handle om samiske barns rettigheter til å få undervisning i sitt eget språk. Det hjelper ikke med allverdens gode internasjonale konvensjoner og hjemlige lover og forskrifter som gir uttrykk for at ungene har rett til undervisning i eget språk.

Og er det så omkostningsfullt for kommunen og kommunens politikere å se litt gjennom fingrene med det egentlig? Med et skuldertrekk viser de til utsultet kommuneøkonomi og mangel på lærere. Og uansett påpeker de at de heller ikke får fullrefundert utgifter til denne undervisningen. Så da så!

Sametinget har diskutert skoleeeierskap for de samiske statlige videregående skolene i flere omganger. Det blir tema også denne gangen i komiteen. I utdanningsmeldingen vi har fått til behandling er det tydelig formulert: mange er skjønt enige om at staten bare skal fortsette å ta ansvar for de samiske videregående skolene, selv om signalene har vært tydelige om hva utsiktene for dette vil være mange ganger. Det er stemmer som tar til ordet for at staten kan overta eierskap for flere kommunale grunnskoler som er nedleggingstruet. Det avvises bestemt av statssekretær Lisbeth Rugtvet i Kunnskapsdepartementet.
Spørsmålet om bygdeskolene, de videregående skolene og andre viktige skoleutfordringer vil nok Oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomiteen diskutere heftig frem mot neste plenum.

Tema som meldingen berører (i ulik grad) i sin nåværende form:
- Sametingets rolle i skolesammenheng (premissleverandør, ombud, forvalter eller tilsynsfører)
- Situasjonen i forhold til opplæring i og på samisk
- Fag- og timefordeling
- Innhold, verdier og kvaliteten i opplæringen
- Læremidler
- Samiske læreres arbeidsvilkår
- Rekruttering og kvalifisering av lærere
- Voksenopplæring
- Mobbing
- De statlige samiske videregående skolene

Hvis du har innspill eller synspunkter, så tar vi i komiteen mer enn gjerne mot disse. Jeg er saksordfører for saken, og Geir Johnsen (AP) er skyggesaksordfører.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Husk nettiketten:) Så bra at du er engasjert og vil kommentere. Velkommen!