mandag 5. september 2011

Valgets kvaler og andre valgløfter

En kort og annerledes valgkamp går mot slutten.

Vår lokale liste for SáB/SfP har hatt stands, deltatt i debatter, skrevet leserinnlegg og vært i media. Jeg håper at vi får inn minst en representant. Det vil isåfall være første gang vi er representert i kommunestyret i Alta. John Harald Skum er en sindig og erfaren mann som kan gjøre mye bra i kommunestyret.

Våre hjertesaker handler blant annet om god undervisning i samisk i Alta. Den samiskundervisningen vi fører i kommunen skal være av de beste på feltet. Det innebærer at vi må gjennomføre et samisk skoleløft i kommunen.  Forresten syns vi at det er viktig at ungene får mulighet til å lære både kvensk/finsk og russisk i større grad enn nå. Språkkunnskapene er viktig i nord, og kanskje ett av de beste bidragene til fremtiden i nordområdene er enda bedre kommunikasjonsmuligheter.

Vi skal også jobbe for mer kulturtilbud i Alta. Det betyr styrking av Bossekopmarkedet, Samisk vinterfestival, Rairufestivalen og Sjøsamiske dager. Kulturskolen bør ha et innhold hvor samisk, finsk og russisk kultur også vektlegges. Dessuten mener vi at kommunen bør støtte opp om Samisk språksenter i større grad enn i dag. Språksenteret er en sentral instans i å utvikle og sikre samisk språk for fremtiden her i Alta.

SfP mener at helse- og omsorgstilbudene er sentrale i ulike faser av menneskers liv. Vi ønsker å arbeide for å sikre akuttfunksjoner og styrket fødetilbud i Alta. Samhandlingsreformen skal føre til et bedre og mer likeverdig helsetilbud til alle, og vi vil gjennom arbeidet i kommunepolitikken sikre at det legges vekt på samiske forhold i tilretteleggingen av tilbudene.

Når det gjelder næringsutvikling, ønsker vi Alta inn under Sametingets virkemiddelordninger for næringsutvikling. De samiske perspektivene må innarbeides i samfunnsdelen av arealplansarbeidet i Alta kommune. Vi ønsker at det reetableres fiskemottak i Altafjorden, og at det satses på å ruste opp havnene. Det skal etableres flere lukkede oppdrettsanlegg og næringen skal bidra med arealavgift til kommunen for arealer som utnyttes til oppdrettsvirksomhet.

Vi ønsker at det samiske Alta skal synliggjøres gjennom at det offisielle Alta også har et samisk innhold. SfP vil at Alta skal komme inn under forvaltningsområdet for samisk språk.

Dette er noen av sakene vi er opptatt av. Vi vet at det ikke kommer på plass av seg selv. SfP kan puffe de andre gruppene i riktig retning for å få et mer mangfoldig og moderne Altasamfunn.

Valgdagen kommer svaret på om velgerne ønsker at vi skal være med på å påvirke Alta kommune gjennom arbeid i kommunestyret.

Spennende er det! Godt valg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Husk nettiketten:) Så bra at du er engasjert og vil kommentere. Velkommen!