søndag 20. november 2011

Brennpunkt og programmet Førsteretten

Denne uken viste NRK brennpunktprogrammet "Førsteretten". I den sammenheng ønsker jeg å komme med noen kommentarer.

1. Finnmarkskommisjonen har følgende mandat: Finnmarkskommisjonen skal på grunnlag av gjeldende rett kartlegge innholdet i og omfanget av gruppers og enkeltpersoners eksisterende rettigheter til grunn og naturressurser i Finnmark. Det innebærer at kommisjonen skal kartlegge både nordmenns, sjøsamers, reindriftssamers og andre gruppers eksisterende rettigheter. Det skal ikke konstrueres "nye" rettigheter og kartleggingen skal heller ikke ta utgangspunkt i noens DNA-profil. Slike utmarkskommisjoner har forøvrig virket i både Troms og Nordland tidligere.

2. Sjøsamer er likeverdige alle andre samer og alle andre mennesker. Det skal sies at sjøsamene har opplevd hardere fornorsking, mer systematisk rettighetsfrarøving og sist men ikke minst så har Sametinget sviktet sjøsamene fullstendig i forhold til Kystfiskeutvalgets forslag. Dette beklager jeg sterkt, og jeg skulle ønske at Sametinget hadde sikret at sjøsamenes historiske rett til fiske ble anerkjent.

3. Kvenene er samenes broderfolk, og det er regjeringen som har utformet den politikk som føres ovenfor kvenene. Sametinget har ikke besluttet hvilken status kvenene som folk har, og vi samer burde vite bedre enn mange andre hvor viktig språk og kultur er for folk. I mange saker burde og kunne vi med stor fordel gjort felles arbeid. Det er synd at Sametinget ikke fremstår som en støttespiller for kvenenes arbeid for å ivareta sitt språk og sin kultur.

4. Etter min kunnskap har ikke Sametinget utarbeidet noen overordnet prinsipiell holdning til DNA-basert forsking. Det er mye som skjer på feltet i dag, og Sametinget må fokusere på de prosesser som er knyttet til arbeidet med ny bioteknologilovgivning. DNA-basert forsking er hovedsaklig interessant i medisinsk sammenheng, selv om det sikkert kan ha stor interesse i forhold til arkeologi og historie også. Derfor imøteser jeg gjerne en sak med dette som utgangspunkt til Sametingets plenum. 


5. Det stilles ingen krav om "riktig" DNA-profil for å skrive seg inn i sametingets valgmanntall. Det som kreves er en språklig tilknytning i form av at du, dine foreldre, besteforeldre eller oldeforeldre må ha hatt samisk som hjemmespråk. Det andre kriteriet er jfr. loven at du selv erklærer at du oppfatter deg som en same. 


6. Det er ikke sant at Sametinget konsekvent nekter forsking på blant annet de skoltesamiske levningene som ble gjenbegravet i Neiden tidligere i år. Disse levningene var for det første røvet ut av gravene, og lå i universitetsmagasinet tilgjengelig for allverdens forsking i 100 år. Ingen kan klage på at ikke forskingsinteressene har vært ivaretatt i denne sak. Gjenbegravingen var en viktig sak, og berører et felt som handler om etikk og moral. Det er tatt prøver av alle de 94 som ble gjenbegravet, slik at forskingsformål fortsatt kan ivaretas for de gode forskingsprosjektene. Det er ingen forskingsprosjekter som har søkt om tilgang til dette materialet foreløpig. Man må påpeke at raseforsking har foregått på samer i lang tid. Disse forskingserfaringene har muligens hatt sin skadevirkning i forhold til å se nytten eller behovet for forsking. Sametinget har en viktig jobb å gjøre ved å etablere nasjonale urfolksstandarder for forskingsprosjekter. 


7. Når det gjelder næringskonflikter eller rettighetskonflikter i det norske samfunnet, så ville ingen ha tenkt tanken at DNA skulle ha noe som helst med det å gjøre. Hvilken relevans har det i forhold til Finnmarkskommisjonens arbeid? Dette er en gedigen feilaktig slutning å trekke frem DNA i en sånn sammenheng. Språk og kultur trenger ikke ha med DNA å gjøre. 


Programmet reiste mange spørsmål, men var skjemmet av en uryddig tilnærming til det som må anses for folkeopplysningsdelen. Man hadde ikke gjort det nødvendige grunnarbeid med å presentere mange av disse sakene på et korrekt grunnlag. Dette skjemmet ellers et program som lett hadde kunnet blitt stående som "samepolitisk ABC". Med det mener jeg at enhver samepolitiker bør kunne svare godt på spørsmålene som programmet reiser. Dessverre var det også eksempel på samiske talspersoner i programmet som etter min mening strøk i den samepolitiske ABC eksamenen. 

Det er kanskje det aller mest problematiske i kjølvannet av programmet.

21 kommentarer:

 1. Tusen takk for denne bloggposten!

  Har èn korrigering, det gjelde kriterian til samemanntallet.
  Kriteriet e ikke at man ska føle seg som same men at man oppfatter seg selv som same.
  Sånn var det iallefall da æ jobba der i adm.
  Kommenterer det fordi det ofte snakkes om det, og ja desverre sa presidenten også det i intervjuet.
  Korriger meg hvis det e blitt endra til "føle" etter at æ jobba der.


  Anja Graven

  SvarSlett
 2. Det er helt korrekt, så det har jeg rettet opp. Tusen takk for korrigeringen.

  SvarSlett
 3. Bra blogg, Silje!

  Det er Magne fra VG her. I dag har vi valgt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG om samepolitikk, du finner det nederst på forsiden til VG Nett!

  Er det noen som har tips om gode blogger jeg bør anbefale så send meg en link på magne.antonsen [@] vg.no Vil du ha flere tips om gode blogger kan du følge Lesernes VG på http://www.facebook.com/lesernesvg og http://twitter.com/lesernesvg

  SvarSlett
 4. En liten kommentar til Anonym ovenfor. Registeret over velgere til Sametinget heter nå Sameingets valgmanntall og ikke samemanntallet. Årsaken til denne endringen var at manntallet i ulike debatter ble omtalt som om det inneholdt en registrering av alle samer i Norge. Og det "lave" antallet innmeldte ble/blir brukt for å argumentere mot samiske språklige, kulturelle og politiske rettigheter. Om dette navneskiftet har hjulpet er uvisst. Uansett, valgmanntallet er en registrering av de samer som er over 18 år og som er interessert i å stemme til sametingsvalget.

  SvarSlett
 5. Kjære samer . dere er er et flott folk og dere er normenn som alle oss andre . med alt det måtte medføre ! av lover og rettigheter ! slutt og drikk champane.

  SvarSlett
 6. Jeg har samiske aner, kjenner ikke språket og svært lite av kultur og historie, kan ikke si jeg savner det. Men glad for anene mine, det er jeg.

  Ta en titt her: http://www.egedenne.com/2011/11/introduser-din-blogg.html

  jeg håper å få samlet en masse blogger som ikke finnes på de typiske topplistene ;)

  SvarSlett
 7. Ja nettop!
  Det som kreves er en språklig tilknytning i form av at du, dine foreldre, besteforeldre eller oldeforeldre må ha hatt samisk som hjemmespråk. Det andre kriteriet er jfr. loven at du selv erklærer at du oppfatter deg som en same.
  Dette betyr at sametinget utelukker den storste delen av norsk befolkning, altså de som ikke har forfedre med samisk språk. Vi burde kanskje utelukke de med samisk talende forfedre på stortinget?
  Jeg synes utalelser og politiken som føres av sametinget bidrar til forskjellsbehandling mellom den samisk talende befolkningen og den norske.

  SvarSlett
 8. Hei.
  Takk for bra bloggskrivelse.

  Jeg er ikke ekspert på dette, mest forundret over at de fornorskede aldri får fokus av samepolitikere eller sametinget.

  Jeg kjenner til en hel bygd i nordtroms hvor fysiske spor etter samekulturen er utslettet. Beste/oldeforeldrene prata norsk sammen når noen hørte på for å etablere seg som "norske", barn og barnebarn hørte altså svært lite samisk, om noe. Disse etterkommerne skal altså diskrimineres videre?

  Aller helst syns jeg vi alle skal være stolte av et norsk felleskap, same, kven eller etterkommere etter finnskog finnene med flere. Har stor sans for at man får en bevvisthet knyttet til kultur og tradisjon/ forankring, men jeg blir skuffet når det snakkes om å enten være norsk eller noe annet. Historien fra Balkan (Europa) har vel vist at dette er en farlig vei å gå!

  SvarSlett
 9. Heia

  Hva med tenke litt annerledes ? I kongeriket Norge er vi alle nordmenn? Så er det opp til ale folkeslag å opprettholde sin kulturarv, men når det gjelder rettigheter og plikter så er de akkurat de samme over hele landet. Grunneiere har rettigheter, en der det ikke er grunneiere er det Staten Norge og hele folket som deler de rettigheter som finnes. Med andre ord så skal ingen har særretter på grunn av rase. Hevder man det så er an tilhenger av rasisme. I denne saken går det mot Nordmenn.

  Det er ikke annen måte å se det på og det er synd.

  SvarSlett
 10. Dere er norske statsborgere på norsk jord, og skal ikke ha noen privat særrett på naturressurser etc, i likhet med alle andre nordmenn. hvordan hadde dette landet sett ut hvis det hadde gjelt for alle? Slutt med tullet eller flytt her fra, i norge deler vi på godene vi kriger ikke om de

  SvarSlett
 11. Du skriver der til slutt at "Språk og kultur trenger ikke ha med DNA å gjøre."

  Da vil jeg få tilføye at Språk og kultur heller ikke skal ha noe med rettigheter å gjøre.

  Vær fornøyd med at dere får kjøre scooter å helikopter å drive all annen "samisk" aktivitet der ingen andre får. men naturresursene kan dere som norske statsborgere holde dere langt unna! nyter ikke dere like godt av velferdsstaten norge som alle andre? jo minst like godt.

  Slutt å vær grådig!

  SvarSlett
 12. En del kommentarer her som jeg mener ikke relaterer seg til bloggposten spesielt, men som handler om et allmennt spørsmål knyttet til problemstillinger som for eksempel: dere samer er jo nordmenn, så hvorfor Sameting og hvorfor samepolitikk? Jeg mener det er ett utrykk for at man rett og slett ikke har det perspektivet å se det fra den "andre siden", nemlig med utsikt fra det permanente mindretallet. Vårt språk og kultur er annerledes enn flertallets, vi har ikke en statsbærende struktur for å understøtte vårt språk, kultur og våre rettigheter. Vi er et folk som er bosatt i fire ulike nasjonalstater, og dette er utgangspunktet og grunnlaget for samepolitikken og Sametinget.

  Slutt å føle dere truet av et lite folk som er helt avhengige av at de respektive nasjonalstatene tar vare på våre interesser. Det har fint lite å si for majoritetsbefolkningen at vi får undervisning i og på eget språk og at Sametinget eksisterer. Når det gjelder kulturbiten er jeg helt overbevist om at vi tilfører noe spennende og viktig til storsamfunnet gjennom våre kulturarbeidere.

  Så til spørsmålet om rettigheter. Jeg mener at ingen i dette landet er rettsløse, heller ikke samene. Det er et faktum at det har foregått systematisk rettighetsfrarøvelse over en lang periode i forhold til samene. Dette er godt dokumentert og vel kjent, derfor har det vært nødvendig å etablere både Finnmarksloven og Finnmarkskommisjonen. Jeg innser at i slike saker er det mye å be om at man skal forstå eller akseptere at det er nødvendig med en rettighetsavklaring, identifikasjon av rettigheter og tilslutt en anerkjennelse av disse. Får bruke dr.juris Ande Somby sine ord for å forklare konseptet. La oss si at vi (et stort flertall) bestemmer oss for å ta husene deres (uten rettsgrunnlag og uten at du er enig i det). Vi flytter inn og bor der sammen med deg, uten å bry oss om hva du måtte mene. Det går en tid, så finner vi ut at det kanskje ikke var helt riktig av oss å ta huset ditt. Så tenker vi at du kanskje bør få det tilbake. I det vi skal tilbakeføre huset, så finner vi ut at det er jo urettferdig for flertallet (alle oss andre) at du skal få en særrettighet når du får huset ditt tilbake. Sånn kan man og se det.

  Uansett mener jeg at det er helt nødvendig at vi har folkevalgte og Sametingene i Norge, Sverige og Finland.

  SvarSlett
 13. Jeg kan ikke forstå annet en at det kravet som stilles for å skrive seg inn i sametinget, som det står her under er det samme som et krav til DNA profil.. Tenk på vilke krav dere stiller. Vi kansje skal inføre det i andre steder som om du skalstille til valg i regjering eller storting. Kun de som er Norske i 4. generasjon får stille til valg??

  5. Det stilles ingen krav om "riktig" DNA-profil for å skrive seg inn i sametingets valgmanntall. Det som kreves er en språklig tilknytning i form av at du, dine foreldre, besteforeldre eller oldeforeldre må ha hatt samisk som hjemmespråk. Det andre kriteriet er jfr. loven at du selv erklærer at du oppfatter deg som en same

  SvarSlett
 14. Ikke for å være frekk, eller trekke alt for rette linjer, men Silje, husker du hva vi i Norge kjempet så hardt for på 80 tallet, samene og? Jo å få avviklet apartaid i Sør Afrika... Finnmark begynner å utvikle seg i den retning, at mindretallet skal ha makt og rettigheter! Ikke skyld på at "vi var her først", jeg er i valgmantallet til sametinget, og på en av listene til sametinget, og er sterkt uenig i mye som er på tur å skje! Hadde dette skjedd lengre sør i landet, hadde alt vært stoppet fra storting!

  SvarSlett
 15. Å ta vare på et språk som er truet er ikke en særrettighet, det er en menneskerettighet. Samer er ikke innvandrere, de er nordmenn, og ikke glem at Norge er tospråklig. Å skulle ta vare på et offisielt språk i Norge som er truer, skulle være en selvfølge.

  SvarSlett
 16. Samene har ret til å blir selvstendig akurat samme som nordman og svenker og dansker.
  En annen tin sammene er ikke nordmann,hvorfor noen skal være så faschist å nekte samiske nasjon?ja til en selvstendig samiske land

  SvarSlett
 17. Jeg ser at det dukker opp en del kommentarer her som jeg mener at avsender selv må stå for. Derfor så vil jeg innføre at folk må signere sine innlegg, og ikke har anledning til å kommentere anonymt. Grunnen er at "nett-troll" kan ødelegge enhver god debatt, så det vil jeg unngå.

  Ellers tar jeg meg den frihet å tolke det slik at det er en annen bekymring som noen av kommentatorene her ser ut til å ha, og det er at en agenda fra min side er å undertrykke majoriteten. Det er ikke min intensjon, jeg mener at det er godt mulig å ivareta samene som folk samtidig som majoritetsbefolkningen fortsatt nyter sine privilegier.

  SvarSlett
 18. Må anbefale en gammel bloggpost om "Det undertrykte flertallet". Tror det kan ha interesse: http://dagajuoga.blogspot.com/2009/08/det-undertrykte-flertallet.html

  SvarSlett
 19. På tide at vi får undersøke det samiske dna, slik at vi kan utelukke at dere vare her først. Denne segregeringen av mennesker i Norge må straks opphøre.

  SvarSlett
 20. Er selv norsk, men har fått vite i voksen alder at jeg har masse sameblod i årene. Hva er jeg?
  Kan jeg være begge deler? Norsk og samisk eller må jeg velge?
  Min oldemor var samisk, men gift med en nordmann. Så da ble det naturlig å snakke mest norsk hjemme. Og i tillegg kom fornorskningen. Hadde jeg sagt til min bestemor at hun var samisk hadde jeg fått meg en saftig smekk. Skjønner ikke hva det er som setter dette sinnet i kok?

  Ønsker meg kofte for å vise min tilhørighet og vil bære den med like mye stolthet som bunaden.

  Har et spørsmål til. Det snakkes om reindriftsamer og sjøsamer. Hva er resten? Bare samer? Burde de ikke ha like rettigheter som alle de andre?

  SvarSlett
 21. Heisann Lillil:)

  Takk for innlegget ditt. Om du spør meg så er du både norsk og samisk. Ønsker deg riktig lykke til med å ta på kofte, det er et nydelig plagg. Er glad for at du skal bære den med stolthet, og trur du kommer til å oppdage at det føles veldig bra å ta den på.

  Når det gjelder samer, så er min mening at alle samer (og alle andre folk) er likeverdige. Ofte klassifiserer vi, og det kan være greit noen ganger og veldig ugreit andre ganger. Sjøsame, skogssame, elvesame, sørsame, nordsame, lulesame, bysame eller hva-det-enn skulle være same. Alle samene er like gode.

  Må sitere det samepolitiske programmet fra Nordisk samekonferanse i 1971: Vi er samer og vil være samer uten derfor å være verken mer eller mindre enn andre folk i verden.

  Det syns jeg er et fint utgangspunkt.

  Når det gjelder rettighetsbetraktninger, så er dette etter min mening ikke så mye knyttet til kategorisering av ulike samiske grupper, men snarere til den faktiske bruk og rettighetssituasjonen som saken omhandler. Det som jeg mener er klart, det er at mange samer gjennom tiden dessverre har opplevd en rettighetsfrarøvelse, og en del av dette har skjedd blant annet fordi de var samer.

  SvarSlett

Husk nettiketten:) Så bra at du er engasjert og vil kommentere. Velkommen!