fredag 25. november 2011

Ikke ta skolene våre!

I Porsanger kommune foregår den lokale årlige budsjett-øvelsen. Det er nok lite lystelig sett fra et kommunalpolitisk ståsted. Likevel syns jeg det er meget alvorlig at kommunen igjen vurderer å legge ned både Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter og Børselv oppvekstsenter hvor det er mest kvenske, men også noen samiske elever.

Oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomiteen på Sametinget har vært på besøk hos disse to skolene nylig i forbindelse med behandlingen av Sametingets opplæringsmelding . Jeg reflekterte mye i løpet av denne reisen, og særlig fordi vi så og erfarte at begge disse skolene er så sentrale i forhold til ivaretakelsen av både samisk og kvensk kultur i kommunen.

La meg starte med Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter. Der fikk vi treffe engasjerte lærere som har stått på over lang tid med å revitalisere samisk språk, og det å ta vare på og å støtte opp om sjøsamisk kultur. Etter min mening er disse lærerne ekte hverdagshelter. Og vi traff elever som var flinke, ansvarsfulle og veldig trygge på sin egen identitet. Det var godt å komme dit, og veldig godt å oppleve et miljø der det sjøsamiske var så naturlig ivaretatt.

I Børselv fikk vi se en godt drevet skole hvor det er et flertall av kvenske elever. Vi traff skolelederen som tok veldig godt imot oss. Veggene var fulle av spennende elevarbeider, og det var også en skole hvor man hadde satset på skolemåltidet - noe vi husker at ble lovet av regjeringspartier før forrige stortingsvalg, men som denne skolen hadde greid å virkeliggjøre, selv med trange budsjetter.

Vi, sametingspolitikere, fikk virkelig kjenne på de lange avstandene som små barn helt ned i førsteklasse skal måtte reise hver dag til og fra skolen hvis kommunen virkelig legger ned disse skolene fordi de må spare penger.

Og det bringer meg over på sametingsrepresentanten fra Høyre, Knut Roger Hanssen. Hanssen er nå nyvalgt ordfører i kommunen - og det er han og hans flertall som kommer til å avgjøre budsjettforslaget som rådmannen har lagt frem. Det betyr at hans to politikerroller - på den ene siden sametingsrepresentant - på den andre siden ordfører - må forenes i en tanke og samme gjerning.

Dessverre er jeg usikker på om akkurat det er særskilt vanskelig for Hanssen. Kanskje skal man være glad for at politikere er konsekvente, men jeg håper faktisk fortsatt på at samepolitikeren i ham vinner frem med fornuft om hva som her er rett å gjøre, selv om det er slik at kommunens pengekasse er tom i Porsanger. Han burde ha gjort flere gode allianser med andre politiske miljøer i kampen for den flerkulturelle bygda si. Ikke minst for å berge skolene, siden det også foregår hard omstilling som følge av at forsvaret fortsatt bygges kraftig ned i Porsanger.

Foreldrerepresentanter fra disse to skolemiljøene har virkelig stått på for å forsøke å berge hjertet i bygda si, skolen. De er slitne av å ha kjempet denne kampen mange ganger før. Den sjøsamiske kulturen er under stort press, og har vært dette over lang tid. Saken om kystfiskeutvalget har heller ikke snudd denne situasjonen, og det er helt sant at Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter er en viktig kjerne for sjøsamisk kulturs fremtid.  Foreldrene har iherdig tatt opp denne saken lokalt, til Sametinget og til nasjonale myndigheter og politisk nivå. De har blitt møtt med skuldertrekk hele veien sier de.

Saken om det kommunale selvstyret og bygdeskolenes nedbyggingstakt har vært på tapeten lenge. For meg som er politiker på Sametinget føles det som om man raser hodet inn i steinveggen som heter kommunalt selvstyre. Det kan vi likevel ikke la oss stoppe av. Jeg føler stort ansvar ovenfor de kommunale skolene det her er snakk om.

Det er viktig at Sametinget stiller opp for disse lokalsamfunnene, det handler om legitimitet og hva vi som parlament bør og skal være opptatt av. Neste uke når vi treffes i Karasjok til komite- og plenumsmøter vet jeg at det er mange som følger forhandlingene våre.

De tror på at Sametinget faktisk kan gjøre en forskjell, også når det er snakk om at skolene trues av nedleggelse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Husk nettiketten:) Så bra at du er engasjert og vil kommentere. Velkommen!