onsdag 24. oktober 2012

Alle kan lære samisk :)

Debattene om behovet for at en potensiell sametingspresident lærer seg samisk har gått i varierende styrke denne sommeren.

Politikere som selv skal argumentere for at samisk språk er viktig, har unektelig et overbevisningsproblem når budskapet blir: - "Det er veldig viktig at alle (andre enn meg) lærer seg samisk. "

Debatten om presidentens språkkunnskaper er egentlig en debatt om vår kollektive språksituasjon. Språksituasjonen vår er under ekstremt sterkt press, og det gjelder for alle de samiske språkene. Man skulle tru at denne situasjonen kunne føre til en svært kollektiv bevissthet omkring behovet for å ta språket tilbake. Og det er mulig at vi har denne kollektive bevisstheten. Likevel har vi en situasjon hvor vi fører en debatt "for eller mot samisk". Det er en dypt villedende og lite konstruktiv vei, men likevel vikler vi oss liksom lengre og lengre inn i det sporet. Kampen for å slippe å lære samisk blir det godes fiende. Snakking om A- og B-samer representerer det samme. Det fører oss inn i en låst posisjon, uten mulighet for å endre på det som plager oss både enkeltvis og kollektivt.

Mange sier at spørsmålet om å kunne samisk er et dypt personlig spørsmål. Det er knyttet til identiteten og selvforståelsen vår. Noen snakker om en smerte. Jeg er selv en norskspråklig same, og mener at jeg vet noe om hva en språklig revitaliseringsprosess fordrer, ikke bare hos meg som enkeltmenneske, men hos hele familien vår, som har vært i språkskifte nå i flere generasjoner. Først fra samiskspråklige til norskspråklige og nå forsøker vi å vende tilbake til samiskspråklig. Smerten er selvsagt en del av det, men den delen er faktisk en svært liten del, sett i retrospektiv. Jeg tror man kommer lengre ved å se at det å lære seg samisk er en nødvendighet for oss samer, og en relativt teknisk sak på mange vis.

Når det kommer ny programvare, nye mobiltelefoner og ny teknologi, så er det til en viss grad "smertefullt" at man ikke forstår å bruke det umiddelbart. Man har noen forsøk på å hjelpe seg selv som oftest, noen får hjelp av en bekjent og så googler man kanskje også. Noen få leser bruksanvisningen. Det er noen stadier i dette å møte noe som er nytt for oss - eller uforståelig - i begynnelsen. Man kan bli både overrasket, irritert, frustrert og ønske seg tilbake til gode "gamle" tider. Denne fasen varer ofte mye kortere enn man trur. Snart er frustrasjonen glemt og vekslet inn i en slags nysgjerrig glede over nye muligheter, eller kanskje også supplert med et ønske om enda mer funksjonalitet, enda mer nyvinning.

Et helt språk virker kanskje som en uoverkommelig mengde med nytt. Og det kan være mange som ikke lærer så raskt når man er voksen, dessuten er kommunikasjon med andre så sentralt for oss, at vi liker ekstra dårlig å kunne lite. Frustrasjonsfasen har potensiale til å vare en god stund. Dessuten kommer det ikke rekende inn i munnen på oss av seg selv. Man må øve og øve og øve. Kanskje innebærer fremtiden muligheten for å google oss språkmektige?

Jeg skal prøve meg på den sensasjonelle påstanden om at alle kan lære seg samisk. Føler du at det var et slag under beltestedet, så er det ikke tenkt sånn. Det er tenkt som en positiv utfordring til å lære seg en nødvendig ferdighet. Gullspråket vårt. Vi må snakke mer om gledene ved å lære samisk, enn det som er vanskelig. 

Min erfaring er at det daglig gir meg stor språkglede. Jeg gledes over å snakke med barna mine, å kunne lese og forstå tekst og ikke minst å snakke med andre. Det går ikke alltid like bra, nei, men jeg har utrolig mye morsomt av meg selv når jeg sier rare ting.

Og rare ting sier jeg til fulle. "- I går skal du i bursdag" (til jenta mi - som smiler stort til meg) eller "- Bra at du ble eldre" (når jeg mente bra at du ble bedre). For ikke å snakke om når jeg forsøker å si noe om fremskutte forsvarsbaser. "Utskutt base" - det var visst helt meningsløst det hele. Som politiker skal man jo kommunisere. Det er derfor vanskelig å redusere sine muligheter til god kommunikasjon når man snakker et språk man ikke kan fra begynnelsen av. Språkgleden gir likevel en stor romslighet - og jeg innbiller meg at ønsket om å forstå blir enda større når man forsøker på samisk.

Derfor blir min oppfordring at vi må slutte å bekvemmelighets-shoppe når det kommer til noe så alvorlig som det å ta gullspråket tilbake. Vi kan ikke la være å velge samisk selv om det er utfordringer knyttet til det å lære. Vi kan ikke la være å velge det for våre barn, selv om systemet ikke fungerer slik det skal. Om man gir opp - så vinner fornorskningen fortsatt hver eneste dag.

Det er en lang vei å gå - men du er ikke alene.

Her er noen muligheter:

Prosjektet Oahpa!  http://kursa.oahpa.no
Sørsamisk: http://oahpa.no/aarjel
Vi kan kjøpe nettkurs:
http://www.e-skavlla.no/samisk-kurs-2/
Vi kan bruke svensk side sine nettstøttede tilbud: http://www4.ur.se/gulahalan/
Vi kan melde oss på samisk studier ved Sámi allaskuvla: http://www.samiskhs.no/article.php?id=290
Vi kan søke opptak som student ved Universitetet i Tromsø: http://uit.no/for-studiesokere/programside?p_document_id=280836
Vi kan søke opptak som studenter ved Universitetet i Nordland: http://www.hibo.no/index.php?ID=19&lang=nor&displayitem=4426&module=news
Vi kan søke opptak som student ved Høgskolen i Nord Trøndelag: http://www.hint.no/hint/studietilbud/2012_2013/avdeling_for_laererutdanning/soersamisk_begynneropplaering_30_stp
Folkeuniversitetet har også kurs i samisk: http://www.folkeuniversitetet.no/sprakkurs/samisk/kat-id-426/
Vi kan melde oss på samisk begynnerkurs på det nærmeste samiske språk/kultursenteret:
Samisk språksenter i Kåfjord: http://www.senterfornordligefolk.no/samisk-spraaksenter.150291.no.html
Áltta sámi giellaguovddáš: http://www.alttasg.no/article.jsp?id=142
Samisk språksenter i Nesseby, Isak Saba guovddáš: http://www.isaksaba.no/grammatikk-kurs-i-nordsamisk.5113986-30887.html
Samisk språksenter i Ullsfjord - Gáisi språksenter: http://www.tromso.kommune.no/begynnerkurs-i-nordsamisk-hoesten-2012.5050257-153065.html
Storfjord språksenter: http://www.spraaksenter.no/?p=814
Språksenteret i Tana: http://sami-eg.no/kursannonse.html
Várdobaiki:: http://www.vardobaiki.no/web/index.php?odas=267&giella1=nor
Ástávuona giellagoahtie: http://www.lavangen.kommune.no/astavuona-giellagoahtie
Aaejege: http://aajege.no/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=71

Har sikkert ikke med alle her, men det viser seg jo at det er ganske mange muligheter. Det var poenget.

5 kommentarer:

 1. Jag önskar dig lycka till i att med din kraft och din energi inpirera andra att återerövra sin samiska

  SvarSlett
 2. BUORRE ČÁLUS! 
  Jurddašalan makkár kursa son min barbie dohkkát galggašit vázzit. Beare dárogiela hállet, eaige hálit oahppat sánige sámegiela. Lihkkus dat stuorát dohkkát gal hállet sámegiela mis.

  SvarSlett
 3. Juo Barbie soaita darbbasa samegielkurssat:) takk til flerspraktrappan for fine ord:) vi må jobbe på for å vitalisere språkene i vårt hjerte.

  SvarSlett
 4. Juo Barbie soaita darbbasa samegielkurssat:) takk til flerspraktrappan for fine ord:) vi må jobbe på for å vitalisere språkene i vårt hjerte.

  SvarSlett
 5. Bra skrevet, og så rett det er. Flinke dattra mi .

  SvarSlett

Husk nettiketten:) Så bra at du er engasjert og vil kommentere. Velkommen!