torsdag 25. juli 2013

Ikke mer husmorsferie på Aud!

Fremskrittspartiet kom inn på Sametinget med tre representanter ved forrige sametingsvalg. Hovedsaken som FrP har formulert og kampanjert omkring er at de skal legge ned Sametinget. Siv Jensen - formann i FrP - mener også at sametingsbygget kan passe som museum. Hennes partikollega Per Sandberg mener Sametinget kunne passe som hotell.

Etter fire år på det hun selv karakteriserer som husmorferie på Sametinget, har gruppeleder for FrP - Aud Marthisen etter det jeg har registrert kun fremmet to nye saker for behandling i Sametinget. Disse to forslagene har i all hovedsak omfattet det å redusere Sametingets engasjement og den politiske involveringen gjennom reduksjon av papirmengde og møtetid.

Frp har totalt med sine tre representanter greid å fremme ytterligere fire saker i løpet av disse fire årene, deriblant et forslag -  fra Arthur Tørfoss som representerer FrP i Nordre Valgkrets. Av de totalt 6 forslagene fra FrP er det mye markedsførte forslaget om å legge ned Sametinget som ble fremmet av Hans J. Eriksen på plenum 08.03.2011.

Å være aktive i politisk sammenheng er selvsagt mye mer enn dette med å fremme forslag til nye saker. FrP har levert forslag i enkeltsaker, som for eksempel budsjett og andre saker. Jeg syns likevel at det er viktig at velgerne får mer kunnskap om hvilket politisk initiativ vi kan vente oss videre fremover av FrP på Sametinget. Forslag til nye saker er etter min mening å regne som uttrykk for politisk retning og initiativ fra gjeldende gruppering.

Tilbake til husmorsferien. Min erfaring fra Sametinget er at det er langt fra en husmorsferie. Vi har møter fra kl. 09.00 til kl. 20.00 i perioder, og mine dager er fulle med å fremme saker for min valgkrets, komiteledelse og komitemøter, gruppemøter, plenumsmøte, pressemeldinger, leserbrev og intervjuer. Vi skal delta på seminarer og skrive innlegg og forslag i enkeltsaker til frister - og forhandle med andre grupperinger og internt i egen gruppe. Det er ikke få ganger at jeg har sittet langt ut over natta å jobbet sammen med mine politiske kolleger, for eksempel i budsjettsaker. Klokken har vært tidlig morgen før vi kom oss i seng, og det fordi vi har mye politisk arbeid som vi må gjøre (ikke for at vi sitter i badstua).

Det er derfor jeg syns Marthinsens beskrivelser fra sametingsarbeidet er så merkelige. Det virker ikke som om vi har vært på samme sted, behandlet samme saker og det er nokså åpenbart at vi legger ulikt med tid og krefter inn i våre verv. Når man så ser på de nye sakene som FrP har fremmet - så er det heller ikke mange saker som omfatter velgernes interesser etter min mening. De har fremmet noen systemrettede forslag - og forslagene handler aller mest om å hindre Sametinget og det samiske folkets folkevalgte organ å videreføre samepolitisk aktivitet.

Det er ikke gitt at samiske velgere flest ville fått det så mye bedre uten Sametinget. Sametingets virkemidler brukes av mange, småbedrifter, primærnæringsutøvere og kulturtilbud i samiske områder. Læremidler til samiske elever og helseprosjekter mottar også støtte, og mange andre formål. Jeg tror disse formålene er viktige for veldig mange i samiske områder.

Det må derfor etter min mening være anledning å stille velgerne i Troms og Finnmark spørsmål om de virkelig er fornøyde med å sponse husmorferie på Aud Marthinsen (FrP) og de andre FrP representantene i bytte for det engasjementet Frp har vist hittil på Sametinget. Min mening er at det er bortkastede stemmer å sende folk til Sametinget som ikke syns det politiske arbeidet på Sametinget har betydning.

Derfor er min oppfordring til velgerne at man rett og slett lar være å sponse fire nye år med husmorsferie på FrP gjennom at man velger andre alternativer enn FrP på valgdagen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Husk nettiketten:) Så bra at du er engasjert og vil kommentere. Velkommen!