tirsdag 20. august 2013

Viljen er en verdensmakt

Over 50% av samiske velgere mener Sametinget ikke bør ha mer makt. Samtidig svarer folk at Sametingets beslutninger ikke har noe å si for dem. Det er et stort paradoks. For Sametinget kan ikke ha mer å si for de enkelte uten at Sametingets rolle endrer seg.

Som samisk politiker har jeg ofte tatt til ordet for at Sametinget skal ha mer innflytelse enn i dag. Jeg både ønsker og mener at Sametingets rolle må endres og at det skal være mulig å iverksette effektiv politikk gjennom Sametinget. "Viljen er en verdensmakt" sa Henrik Ibsen.

Ordet makt vekker dårlige assosiasjoner. I samiske sammenhenger kan vi langt oftere snakke om avmakt enn realmakt. Samiske valgløfter er blitt mer vanlige. Når man hører samiske politikere ytre valgløfter bør man spisse ørene og stille ett spørsmål: kan de egentlig love dette? Sannheten er nemlig både jeg og mange andre samepolitikere svært godt kjent med - gjennom Sametinget kan vi gjøre litt, men langt fra alt. Det er derfor vi kappes om å vise størst vilje. Å øve makt gjennom å vise vilje er en krevende øvelse.

Sametinget som organ har i dag muligheter til å ha innflytelse på innholdet i samiske læreplaner. Sametinget kan bevilge midler til ulike formål. Noe må prioriteres, siden det er snakk om ordninger som er innført av sentrale myndigheter og deretter overført til Sametingets forvaltning, andre formål kan man prioritere politisk. Ut over dette kan Sametinget ha innflytelse i forhold til konsultasjoner i enkeltsaker og gjennom samarbeidsavtaler. Sametinget kan i noen saker fremme innsigelser mot planverk. Sametingets påvirkningskraft handler kanskje aller mest om hvilke politikere vi velger inn på Sametinget.

Hva er vitsen da, spør du kanskje? Er disse politikerne bare ute etter personlige posisjoner? Som politiker må man ha sterk tro på de ideene og den politikken som man jobber for. En politiker som ikke ønsker innflytelse er en dårlig politiker. Det er et faktum at du ikke kan endre samfunnet eller skape nye muligheter uten påvirkningskraft. Og derfor er vi opptatt av å vise vår gode vilje. Uten viljen kan vi ikke endre eller fornye. Å ønske makt bare for maktas skyld er meningsløst. Troen på og viljen for saken du arbeider for må begrunne ønsket om innflytelse. 

Forstå meg riktig. Sametinget har makt allerede. Hvem husker ikke saken om Rio Tinto Zinc hvor daværende sametingspresident Ole Henrik Magga personlig dro ut for å gi beskjed om å stoppe prøveboring i Ráitevárri. Han øvde stor makt gjennom å vise klar vilje. I kraft av sin person og integritet kombinert med rollen som den fremste tillitspersonen for det samiske folket gav Magga helt tydelig visuelt og verbalt uttrykk for at: - Dette aksepterer vi ikke.

Det var derfor det fungerte. Det var derfor han kunne skape resultater.

Det krever derfor sin politiker å øve innflytelse og påvirkning gjennom Sametinget. For velgerne blir spørsmålet om hva de skal stemme også et spørsmål om hvilken politiker som er akslet til å bære denne kraften eller hvilken tro vi har på deres vilje til å endre samfunnet.

Jeg tror det er derfor spørsmålet om hvem som blir ny sametingspresident er så viktig i samiske valg. Når sant skal sies - så er det kun to kandidater å velge mellom. Den ene er den kandidaten jeg tror på: Aili Keskitalo (NSR) og den andre er Arbeiderpartiets kandidat Vibeke Larsen. Det skal skje intet mindre enn ett politisk jordskjelv om noen av de mindre gruppenes kandidater blir president for Sametinget i perioden 2013-2017.

Ingen presidentkandidat står helt alene. Det er også et spørsmål om politisk gjennomslagskraft og vilje i de gruppene som står bak presidenten. Samebevegelsens vilje har vært en effektiv kanal både med og uten Sametinget i lang tid allerede. Helt fra Elsa Laula Renberg til i dag - er det selve kraften i bevegelsen - den viljen og evnen som vanlige samer står for -  som er kjernen for den innflytelse vi som gruppe kan oppnå.

Tidligere valg har AP lovet direktelinje til regjeringen. Skuffelsen har vært stor når direktelinja ikke fungerer. NSR har tidligere perioder vist at man kan skape resultater ved å arbeide i forhold til de fleste grupperingene i Stortinget. Det vil vi fortsette med. Vi tror det gir best gjennomslagskraft.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Husk nettiketten:) Så bra at du er engasjert og vil kommentere. Velkommen!